Ägaransvar vid hastighetsöverträdelser

Motion 2019/20:1844 av Mats Wiking (S)

av Mats Wiking (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att införa ägaransvar vid hastighetsöverträdelser och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Idag sker många trafikolyckor med svåra skador och ofta med dödlig utgång på grund av förare som kör för fort. Fartkameror är väldigt effektiva och får många att hålla nere hastigheten, men kamerorna råder inte bot på alla fortkörare. Polisen lyckas bara lagföra var tredje förare som kör för fort förbi en hastighetskamera. Detta visar att det finns brister i systemet.

Förare som gömmer sig bakom solskydd eller företagsbilar är det problem med att bötfälla. En annan grupp är mc-förarna. Ofta har de ingen registreringsskylt fram, och även om de skulle ha det så gömmer sig förarna effektivt bakom sina hjälmar. Så länge det är fordonets förare som bötfälls går motorcyklisterna fria från hastighetskamerorna.

I många EU-länder har man istället lagt bötesansvaret vid fortkörning på fordonets ägare. Ett exempel som tillämpas är att när inte föraren kan identifieras så går frågan till ägaren om vem som kört fordonet.

Om föraren inte kan identifieras så går böterna till fordonets ägare. Fördelen med ett sådant system är att det blir lättare att lagföra de som kör för fort, vilket på sikt också sparar resurser för polisen. Men också en förhoppning om att fordonets ägare nogsamt överväger vem hen lånar ut fordonet till.

När det gäller företagsbilar så bör ansvaret ligga företagsledaren.


Därför bör regeringen överväga hur ett ägaransvar på motsvarande sätt skulle kunna införas i Sverige så att ägaren till det identifierade fordonet får information om händel­sen tillsammans med ett inbetalningskort för bötesbeloppet. Därmed skulle det frigöras resurser från den tidsödande bildgranskningen och systemet kan bli mer effektivt.

 

 

Mats Wiking (S)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)