Akademisk polisutbildning till Karlskoga

Motion 2006/07:Ju215 av Sofia Larsen (c)

av Sofia Larsen (c)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att placera en akademisk polisutbildning i Karlskoga.

Motivering

Örebro universitet har mycket goda förutsättningar att utveckla en modern och framtidsinriktad polishögskola. Inom universitetet finns det professionell och forskningsanknuten kompetens med bl.a. jur.kand.-program, psykolog- och socionomprogram samt relevanta kunskapsområden som statskunskap, sociologi och mycket mer. Örebro universitet har erfarenheter av både samarbete med kriminalvärlden och polisväsendet.

Inom psykologiämnet finns både forsknings- och undervisningsmässigt en gedigen kunskap om risk, protektion och kriminalitet. Forskare inom psykologi är ansvariga för FoU-enheten på Riksmottagningen. Forskarna har också anlitats och föreläst på andra polishögskolor.

En polishögskola i området mellan Örebro och Värmlands län kan kraftigt stärka rekryteringen av poliser till hela Mellansverige. Lokal anknytning är en viktig del för att rekrytera poliser till mindre orter efter avslutat utbildning. Det är viktigt att de olika polishögskolorna har en regional spridning.

Karlskoga ingår i det s.k. säkerhetsbältet med en betydande satsning på avancerade institutioner inom det vida säkerhetsområdet. Det sker också en uppbyggnad av ett nationellt centrum för modellering och simulering på Campus Karlskoga. Lokalmässigt finns goda förutsättningar. Karlskoga är en idealisk plats att lägga en ny polishögskola.

Stockholm den 25 oktober 2006

Sofia Larsen (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07
Yrkanden (1)