Aktivt skolval

Motion 2016/17:1944 av Jörgen Warborn (M)

av Jörgen Warborn (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa aktivt skolval och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Idag finns möjligheten för elever att välja skola. Denna valfrihet uppskattas mycket. Dock är det naturligtvis många som väljer att gå i den skola som ligger närmast. Anledningen är att de skolor som har kommunal huvudman ofta är väldigt lika i sitt erbjudande. När det gäller att differentiera sitt erbjudande är det främst friskolor som gör detta. Därmed så ökar mångfalden genom friskolorna. Valfrihet finns endast om det finns en mångfald. Genom att införa ett aktivt skolval kommer elever och vårdnadshavare att göra ett ännu mer genomtänkt val. Skolor kommer att profilera sig tydligare vilket ökar mångfalden.

Jörgen Warborn (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-05 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)