Akut-p-piller i handeln

Motion 2009/10:So261 av Sofia Arkelsten (m)

av Sofia Arkelsten (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ”akut-p-piller” eller ”dagen-efter-piller” inom dagligvaruhandeln.

Motivering

Sverige har tagit ett historiskt steg mot ökad tillgänglighet till läkemedel genom omregleringen av apoteksmarknaden. I och med reformen beslutades att en 18-årsgräns införs vid försäljning av receptfria läkemedel i dagligvaruhandeln. Åldersgränsen kommer i så fall även att gälla så kallade ”akut-p-piller” eller ”dagen-efter-piller”, ett preventivmedel som hindrar graviditet och tas i efterhand. Effekten av att införa åldersgränser på preventivmedel är att de alltså inte kommer att vara lika tillgängliga eller användas i samma utsträckning.

Statliga Apoteket AB har idag ingen åldersgräns för försäljning av receptfria läkemedel. Detsamma bör gälla inom dagligvaruhandeln när det gäller preventivmedel och akut-p-piller.

Stockholm den 24 september 2009

Sofia Arkelsten (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-09-29

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)