Åldersgräns vid eftergymnasiala studier

Motion 2015/16:1890 av Eva Lindh m.fl. (S)

av Eva Lindh m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga behovet av att se över åldersgränsen när det gäller studiemedel och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

För att få studiemedel för att studera på universitet eller högskola finns ingen nedre åldersgräns. Vill man däremot få studiemedel för att studera på folkhögskola eller vuxenutbildning finns det en nedre åldersgräns på 20 år.

Det innebär att personer som är yngre än så saknar möjlighet att finansiera studier inom vuxenutbildningen eller på folkhögskola. Vi riskerar därmed att tappa en stor grupp människor, som har potential att studera vidare, till att tvingas ut i arbetslivet eller i arbetslöshet trots att de kan bära på stora ambitioner.

Det är viktigt att vårt utbildningssystem erbjuder möjligheten att återuppta sina studier när det finns en ambition att läsa vidare. Det gäller framförallt yngre människor. En avsaknad av finansieringsmöjligheter för studier i yngre åldrar kan dessutom leda till att dessa personer fråntas möjligheten att förverkliga sina drömmar eller måste vänta med att påbörja sin utbildning. Därför är det viktigt att vi har ett system som är anpassat till alla åldrar och alla grupper i samhället.

Eva Lindh (S)

Anna-Lena Sörenson (S)

Johan Andersson (S)

Mattias Ottosson (S)

Teresa Carvalho (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-06 Hänvisad: 2015-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)