Åldersgränsen för mammografi

Motion 2021/22:2149 av Carina Ohlsson och Elin Gustafsson (båda S)

av Carina Ohlsson och Elin Gustafsson (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över åldersgränsen för mammografi och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Tidig upptäckt räddar liv. För cirka 25 procent av dem som deltagit i mammografi minskas risken att dö i bröstcancer. Det är viktigt att behandling sätts in tidigt. Var femte kvinna som drabbas av bröstcancer är över 74 år. Trots detta faktum upphör mammografiscreeningen när kvinnor fyllt 74 år.

Nu när det finns en region som höjt åldersgränsen kan detta följas upp och studeras.

Mot bakgrund av det anförda bör åldersgränsen ses över och höjas för att vara relevant.

Carina Ohlsson (S)

Elin Gustafsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-01 Granskad: 2021-10-01 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)