Äldrefrågor

Motion 2005/06:So642 av Fredrik Reinfeldt (m) m.fl.

av Fredrik Reinfeldt (m) m.fl.

1 Innehållsförteckning

1 Innehållsförteckning 1

2 Förslag till riksdagsbeslut 2

3 Äldre är en resurs och tillgång 3

4 Ekonomisk trygghet på äldre dar 5

4.1 En politik för högre pensioner 5

4.2 Ökad trygghet med ett förändrat regelverk 6

4.3 Särskild satsning på pensionärerna 7

5 Lättare att arbeta för medelålders och äldre 7

5.1 Våra förslag 8

6 En vård och omsorg att lita på 9

6.1 Mer resurser till vård och omsorg 9

6.2 Valfrihet och mångfald 11

6.3 Vård i livets slutskede 12

6.4 Äldre och läkemedel 12

7 Bättre stöd till anhörigvårdare 13

8 Tandvård 14

9 Rätt att välja boende och att kunna bo kvar 15

10 Trygghet för äldre 17

11 Stimulera frivilligarbete 18

12 Skatteavdrag för hushållsnära tjänster 19

2 Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (11)