Äldreombudsman

Motion 2021/22:1257 av Hillevi Larsson (S)

av Hillevi Larsson (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en äldreombudsman och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Ombudsmännen (Barnombudsmannen och Diskrimineringsombudsmannen) fyller idag viktiga funktioner i samhället för att bekämpa diskriminering och förtryck.

De äldre blir allt fler i samhället och många gamla befinner sig i en utsatt position. En hel del äldre som är försvagade av sjukdom kan ha svårigheter att själva driva sin rätt till sjukvård, äldreomsorg, hemtjänst och färdtjänst. Pensionärer med låga pensioner kan ha svårt att få pengarna att räcka ens till det nödvändigaste: mat, hyra, el och värme, läkarbesök och mediciner. Den orättvisa pensionärsskatten har dessutom vidgat klyftan mellan pensionärer och löntagare. 

Diskrimineringsombudsmannen har bland annat som uppdrag att bekämpa diskriminering på grund av ålder, men Barnombudsmannen behövs ändå för att värna de yngstas intressen. På samma sätt behövs en Äldreombudsman för att värna och uppmärksamma de äldstas intressen. Regeringen bör framöver överväga denna fråga.

Hillevi Larsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-30 Granskad: 2021-09-30 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)