Äldres rätt till ett värdigt, respektfullt bemötande och rätten till den egna kroppen

Motion 2020/21:563 av Anne Oskarsson (SD)

av Anne Oskarsson (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör se över ädelreformen och dess rekommendationer om värdigt bemötande och respekt samt självbestämmanderätt över den egna kroppen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det är avgörande för dementa som får vård att de har ett fåtal vårdkontakter. Dementa personer som vårdas i hemmet, av hemtjänst, känner sig ofta ovärdigt och respektlöst behandlade av vårdpersonalen. Ju fler timmar desto större missnöje. Detta har ökat från 2016 till 2018. Det är svårt att påstå att vi i Sverige står för trygghet och värdighet när det samtidigt finns acceptans för att en vårdtagare ”bara” träffar upp till 14 person på två veckor och kanske det dubbla inom några månader. Detta enligt en studie gjord av ”National Bord of Health and Welfare. Sweden 2019”.

De som bor i särskilt boende kan heller inte påstås bemötas med den respekt och värdighet som de borde ha rätt till. Att under coronatider förbjuda besökare på äldrebo­ende när personalen samtidigt ”kommer och går” i ett stort antal, känns inte bra. Enligt Socialstyrelsens utsago är rummet där den äldre bor att betrakta som dennes hem.  Det är inte alla, som bor på äldreboende, som har förmyndare. Enligt Socialstyrelsen äger den äldre själv rätten att avgöra vilka besökare den vill ta emot. Personal har dessutom under dessa tider med olust fått vara fångvaktare.

Enligt FN:s deklaration har alla kvinnor rätten att bestämma över den egna kroppen. Att man inom äldreboenden nonchalerar denna rättighet och menar att alla som jobbar inom vården, män som kvinnor, skall kunna utföra samma sysslor även när det kommer till intimhygien är fel. Kommuner sätter personalens rätt att delta i samtliga uppgifter oberoende av kön före den äldres önskan. Det är starkt oetiskt, ovärdigt och respektlöst. Det är dessutom kränkande. Det är ett övertagande av individens självklara rätt att bestämma över den egna kroppen.

Det torde vara självklart att när det gäller intimhygien skall det finnas en personlig vårdare som brukaren har förtroende för. Att behandla äldre som om de vore kollin är inte värdigt.

Anne Oskarsson (SD)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

statustext: Motionen bereds i utskott Inlämnad: 2020-09-30 Granskad: 2020-09-30 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)