Alkohol

Motion 2007/08:So371 av Mats Sander m.fl. (m)

av Mats Sander m.fl. (m)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om alkoholskatten.1

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om information och attitydförändrande åtgärder.

1 Yrkande 1 hänvisat till SkU.

Motivering

Grunden för en fungerande alkoholpolitik är att alkohol säljs under kontrollerade former. Sverige är ett litet land som är beroende av sina grannländer. Sedan EU-inträdet 1995 har det varit känt att mängden alkohol som man får föra in i landet för personligt bruk successivt skulle öka till dagens indikativa nivå. Nuvarande förhållningssätt till införsel av alkohol för personligt bruk spelar den organiserade kriminaliteten rakt i händerna. Smugglare och langare hyllar gapet i prisskillnader då det ger utrymme för fortsatt lukrativ illegal affärsverksamhet.

I ett europeiskt perspektiv finns det inget samband mellan konsumtionsnivå och skattenivå över tiden. Vi anser att orsakerna till olika alkoholkonsumtionsnivåer i olika länder är mer komplicerade än bara kopplingen till alkoholskattenivåer. Ett exempel på detta är de studier som gjordes i samband med skattesänkningen i Danmark 2003. Skatten på sprit, vin och öl sänktes och sedan dess har konsumtionen minskat.

Det är en omfattande införsel som sker från Nordtysklands färjelägen. Pallvis med öl, vin och sprit körs med truck ut till väntande skåpbilar och släpkärror med svensk hemvist. Den indikativa nivån torde med gott mått motsvara en måttfull privat årsförbrukning av alkohol. Endast en bråkdel har detta syfte och den organiserade brottslighetens ansikten kan beskådas på dessa parkeringsplatser.

Sedan flera år har Skåne illegal dygnet-runt-försäljning av alkohol utan krav på ålder. Det enda som räknas och kontrolleras är köparnas kontanter. En harmonisering av den svenska skattenivån i ett europeiskt perspektiv behövs för att få minska på privat införsel och organiserad kriminalitet.

Enorma mängder alkohol är omhändertagen och lagras hos tullen. Den omfattande illegala införseln av alkohol betyder att betydande delar av tullens resurser måste avdelas för att försöka störa denna handel. Med en sänkt alkoholskatt skulle tullens resurser istället kunna användas till ytterligare skärpt gränsbevakning med avsikt att stoppa införsel av illegala droger som narkotika. Polisens resurser skulle också slippa gå till stävjandet av organiserad brottslig handel med alkohol.

Systembolaget har försäljningsmonopol avseende alkoholförsäljning i Sverige. Syftet med detta är att ha kontrollerad försäljning. Enbart hälften av den alkohol som konsumeras säljs av Systembolaget. I praktiken har alltså syftet med monopolet satts ur spel. En sänkning av alkoholskatten skulle föra tillbaka majoriteten av kunderna till kontrollerad försäljning. Denna kan ske antingen av Systembolaget eller licensierade butiker.

För att minska alkoholkonsumtionen är en harmonisering av alkoholskatten inte den enda väg vi föreslår. Åtgärderna måste kombineras med attitydpåverkande åtgärder särskilt riktade till ungdomar.

En harmoniserad alkoholskatt minskar eller tar helt bort utrymmet för den kriminella hanteringen av alkoholförsäljning. Det innebär att alkoholtillgången minskar för ungdomar. Detta i kombination med attitydpåverkan innebär ett naturligt ansvarstagande som regeringen måste göra för Sveriges folkhälsa.

Stockholm den 2 oktober 2007

Mats Sander (m)

Anne-Marie Pålsson (m)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (m)

Göran Montan (m)

Ewa Thalén Finné (m)

Hans Wallmark (m)

Christine Jönsson (m)

Marie Weibull Kornias (m)

Margareta Pålsson (m)

Olof Lavesson (m)

Inge Garstedt (m)

Sven Yngve Persson (m)

Anders Hansson (m)

Staffan Appelros (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-03 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)