Alkohollagen

Motion 2000/01:So201 av Gunnar Axén (m)

av Gunnar Axén (m)
Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen beslutar att avskaffa alkohollagen (1994:1738) och
alkoholförordningen (1994:2046).
Motivet för mitt förslag
Myndigförkara medborgarna.

Stockholm den 19 september 2000
Gunnar Axén (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2000-10-05 Granskning: 2000-10-11 Hänvisning: 2000-10-11 Bordläggning: 2000-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)