Alkohollagen

Motion 2000/01:So267 av Per Bill (m)

av Per Bill (m)
Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen beslutar att upphäva 6 kap. 9 § första stycket alkohollagen.
Motiv för mitt förslag
Av alkohollagen 6 kap. 9 § första stycket framgår att man på
serveringsställe där serveringstillstånd gäller inte får låta gästerna dricka
andra alkoholdrycker än sådana som har serverats i enlighet med
tillståndet. Det hindrar i praktiken att gäster på restauranger själva tar med
sig t ex svåråtkomliga årgångsviner, för att serveras till maten. Ett
exempel är om ett större sällskap skall fira t ex en födelsedag på en
restaurang som har tillstånd att servera vin. Om detta sällskap till maten
vill dricka ett vin som inte finns att köpa i Sverige - men som lagligen
förts in i landet av sällskapet - så är detta alltså inte möjligt. Enligt min
uppfattning bör en restaurang som har rätt att servera en viss alkoholdryck
också ha rätt att - eventuellt mot ersättning - låta gästerna förtära
motsvarande medhavda alkoholdrycker. Det möjliggör att en bättre
vinkultur kan etableras på många restauranger, till gagn bl a för arbetet
med att ge svenska folket ett mera naturligt förhållande till alkoholen.

Stockholm den 2 oktober 2000
Per Bill (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2000-10-05 Granskning: 2000-10-11 Hänvisning: 2000-10-11 Bordläggning: 2000-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)

Avsändare