Alkoholpolitik

Motion 2000/01:So300 av Chris Heister m.fl. (m)

av Chris Heister m.fl. (m)
Motion till riksdagen

2000/01:So300

av Heister, Chris (m)

Alkoholpolitik

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om en ny svensk alkoholpolitik.
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om tvångsomhändertagande av alkoholmissbrukare.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om förändringar i lagen om vård av unga (LVU).

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att permanenta verksamheten med lördagsöppet på
Systembolaget i hela landet.

Riksdagen beslutar om avveckling av detaljhandelsmonopolet i enlighet
med vad som anförs i motionen.

Riksdagen beslutar om sänkt
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2000-10-05 Granskning: 2000-10-11 Hänvisning: 2000-10-11 Bordläggning: 2000-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (53)