Alkoholpolitiken

Motion 2005/06:So708 av Ulrik Lindgren m.fl. (kd)

av Ulrik Lindgren m.fl. (kd)

1 Sammanfattning

Svensk alkoholpolitik står inför ett avgörande vägval. Sedan inträdet i den europeiska unionen har det blivit allt svårare att förhindra alkoholskador genom en restriktiv alkoholpolitik. Alkoholkonsumtionen har ökat dramatiskt under den senaste tioårsperionden. Den socialdemokratiska regeringens alkoholpolitik har misslyckats. Nu krävs en annan politik som värnar om folkhälsan.

Alkoholen är en integrerad del i vår kultur och sköts väl av flertalet. Kristdemokraterna anser dock att de sociala och medicinska problem som alkoholdrickandet medför måste tas på större allvar. I denna motion presenteras flera åtgärder som kan minska alkoholskadorna i samhället. Kristdemokraternas förslag sammanfattas i nedanstående punkter:

Nya mål för alkoholpolitiken

Inför lägre
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13
Yrkanden (8)