Alkoholservering i Svenska hockeyligan (SHL)

Motion 2019/20:28 av Dennis Dioukarev (SD)

av Dennis Dioukarev (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda huruvida det ska vara tillåtet att sälja och konsumera starköl vid utvalda sektioner under vissa idrottsevenemang och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Ishockey är idag en av Sveriges mest folkkära och utövade sporter. Svenska hockey­ligan (SHL) som är den högsta nivån för seriespel drog över två miljoner åskådare säsongen 2016/17 med besökare i alla åldrar. För att skapa en evenemangsupplevelse som passar hela familjen har SHL-klubbarna ett utbud av supporterprodukter, förtäring och alkoholfri dryck som besökarna kan köpa och ta med sig till läktarplats. Samtidigt erbjuds förtäring av alkohol enbart i form av folköl då all försäljning av vin och starköl är förbjuden förutom i privata bås, i restauranger och inom anvisade områden. Det är dock vanligt förekommande att även folköl enbart får förtäras inom anvisade områden. En anledning till det är att klubbarna kan åka på dryga böter eller i värsta fall förlora sitt alkoholtillstånd om besökare medvetet förväxlar sin folköl med en starköl som är köpt på restaurang.

Det är viktigt att hålla alkoholkonsumtionen till ett minimum på idrottsarenor där våldsamheter i eller kring eventet är vanligt förekommande, däremot bör onödiga begräsningar inte införas på lugna idrottsevenemang. SHL har en sund läktarkultur och våldsamheter i samband med matcher är nästintill obefintliga jämfört med andra professionella svenska idrottsligor. En annan aspekt är att de flesta SHL-besökare förtär alkohol i samband med periodpauserna eftersom det inte serveras någon alkohol läktarplats. Det bidrar till en hastig alkoholkonsumtion och mer fylla under matcherna och är därför kontraproduktivt. Alternativet vore istället att den ölsugne förtär sin dryck i lugn och ro på sin plats under matchens gång, vilket skulle minimera trängseln av alkoholpåverkade konsumenter vid barerna och maximera ishockeyupplevelsen.

Exemplet ovan är också applicerbart på annan svensk proffsidrott, med få undantag. Vidare kan man ifrågasätta påståendet att alkohol och idrott alltid leder till våld i alla sammanhang, om man tittar på hur det faktiskt ser ut. De problem som omgärdar svensk fotboll finns inte i andra idrotter, därför är det snarare läktarkulturen i respektive idrott som är den avgörande faktorn. Detta kan exemplifieras med amerikansk proffsidrott i ligor som NHL (ishockey), NFL (amerikansk fotboll) och NBA (basket) där starköl serveras läktarplats av legitimerade försäljare på alla idrottsevent, samtidigt som våldsamheterna i samband med eventen är betydligt lägre än vid exempelvis svensk och europeisk toppfotboll.

För att undvika att dryck spills kan man avstå från försäljning vid ståplatsläktare. Mot bakgrund av det ovanstående bör regeringen utreda huruvida det ska bli tillåtet att sälja och konsumera starköl vid utvalda sektioner under vissa idrottsevent.

Dennis Dioukarev (SD)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-09-13 Granskad: 2019-09-16
Yrkanden (1)