Alkoholskatten

Motion 2007/08:Sk340 av Anna König Jerlmyr (m)

av Anna König Jerlmyr (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om nivåerna på alkoholskatten.

Motivering

I nationalekonomin brukar sambandet sänkt skatt – ökad konsumtion och vice versa vara ett vedertaget samband. Därav också att många politiker fastnar i föreställningen om att en hög bibehållen alkoholskatt skulle leda till minskad konsumtion, inte minst bland unga.

Inget kunde vara mer felaktigt. Faktum är att en hög alkoholskatt leder till ökad konkurrens om försäljningskanalerna och bidrar till att urholka alkohol­monopolet.

Oavsett inställning till alkoholmonopolets bevarande är de flesta politiker för en reglerad och kontrollerad alkoholförsäljning. Idag har Sverige tappat kontrollen över försäljningen.

Verkligheten ser ut så att det varje minut förs in 61 flaskor sprit, 112 flaskor vin och 985 burkar öl i landet. Utvecklingen har gått så långt att Systembolagets marknadsandelar endast uppgår till lite drygt 50 %. Frågan är om inte alkoholmonopolet redan spelat ut sin roll?

Det finns ett antal indikationer på att gränshandeln ökar. Ser man till färjetrafiken minskar den överallt i hela Europa utom från Sverige till länder med billig alkohol som Tyskland, Polen och Danmark. För att sänkningen ska ge effekt på gränshandeln är det viktigt att rikta åtgärderna mot det som smugglarna tjänar mest pengar på – nämligen på spriten.

Sedan gränserna mer eller mindre öppnades för privatinförsel av alkohol 2004 har det skett en kraftig ökning av oregistrerad alkohol. Enligt SoRADs siffror har den oregistrerade delen av alkohol minskat men Tullverkets slutsats är att den totala volymen alkohol som passerar gränsen inte minskat (och att antalet skåpbilar troligtvis ökat i antal).

Samtidigt finns det anledning att fundera över Systembolagets försäljningssiffror som borde vara större med tanke på att Sverige nu befinner sig i en högkonjunktur. När försäljningen av premiumprodukter ökat markant är det svårbegripligt att inte Systembolagets försäljning ökat i samma omfattning som under den förra högkonjunkturen som var i början av detta sekel. Samtidigt kan vi också se en positiv ökning för alla branscher inom detaljhandeln – förutom bokhandeln och Systembolaget. Detta har givetvis inte att göra med att vi köper mindre böcker eller alkohol utan med att försäljningskanalerna har förändrats. Idag handlar vi betydligt mer böcker på nätet till exempel.

Handelns utredningsinstitut har pekat på en rad viktiga faktorer som tyder på att Sverige är på god väg att helt tappa greppet om alkoholförsäljningen:

Den oregistrerade sektorn fortsätter att växa

Tullstatistik pekar på en ökad oregistrerad sektor

Producenternas försäljning stiger

Internethandeln bubblar

Systembolaget underpresterar

Vill vi behålla kontrollen är en skattesänkning nödvändig. Idag har våra unga inga problem med tillgänglighet när det rör alkohol. Ofta krävs det bara ett mobilsamtal för att få tag på sprit.

För att sänkningen ska kunna ge effekt på gränshandeln är det viktigt att rikta åtgärderna mot det som smugglarna tjänar mest pengar på – nämligen på spriten. Menar regeringen allvar med att motverka ungdomars alkohol­konsumtion bör det tas krafttag mot den omfattande illegala införsel av alkohol som idag sker.

När spritförsäljningen har flyttat ut från Systembolaget till grannens garage, eller till skolgården eller till lastbilsflaket, är det hög tid att inse att varken krav på åldersgränser eller nykterhet upprätthålls. Vi står inför en situation där dagens alkoholpolitik skadar dem som systemet är till för att skydda. Missbrukare och unga är de som tjänar mest på de höga skattenivåerna. Det är hög tid att regeringen tar ett samlat grepp kring frågan och snarast ser över nivåerna på alkoholskatten.

Stockholm den 4 oktober 2007

Anna König Jerlmyr (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-04 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)