Alkometer

Motion 2018/19:305 av Jimmy Ståhl (SD)

av Jimmy Ståhl (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det enbart bör få säljas certifierade alkomätare och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

För att långsiktigt nå nollvisionen måste man arbeta med många parametrar, att få mindre berusade trafikanter på vägarna är en utav dom för att nå målet. Det finns och säljs en uppsjö med alkotestare, allt från billiga engångsapparater för 45 kronor till dyra apparater för flera tusen kronor. Genom att det får finnas alkometrar utan ett certifikat ger det en falsk trygghet och personer som använder sig av dessa opålitliga apparater kan ge sig ut i trafiken i tron om att de är nyktra medan polisens utrustning kan visa att de är påverkade av alkohol. Flera tester visar att det är stor skillnad på dessa apparater. En standard med ökad tillförlitlighet på dessa apparater bör införas snarast. De apparater som inte håller måttet bör inte få säljas överhuvudtaget.

I MHF:s regi görs en kvalitetstestning i laboratorium av de alkometrar som finns att köpa i Sverige. Information om testresultaten sprids till handeln, media och därmed till allmänheten. Syftet är att få bort de dåliga alkometrarna från butikshyllorna, samtidigt som de tillförlitliga produkterna marknadsförs i butiker och på bensinstationer. Alla alkomätare som säljs bör vara godkända av ett ackrediterat företag. När man blåser i en alkometer så ska man därmed vara säker på att den visar rätt.

Jimmy Ståhl (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2018-11-09 Granskad: 2018-11-09 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)