All public services verksamhet ska vara möjlig att granska

Motion 2020/21:1113 av Edward Riedl (M)

av Edward Riedl (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att all public services verksamhet ska vara möjlig att granska och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I dag går det inte att anmäla all public services verksamhet till granskningsnämnden. Det är bara program som sänds i tv och radio där detta är möjligt. I takt med att allt mer av public services verksamhet flyttar till andra plattformar än de traditionella går inte längre all verksamhet att pröva mot sändningstillståndet. Då avgör public service själva om verksamheten följer sändningstillståndet. En verksamhet som årligen kostar över åtta miljarder av skattebetalarnas pengar och är en viktig del av svensk demokrati måste vara möjlig att både anmäla och granska i alla dess delar. All public services verksam­het bör i framtiden omfattas av sändningstillståndet och kunna granskas av gransknings­nämnden.

Edward Riedl (M)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-01 Granskad: 2020-10-01 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)