Alla barns rätt till förskola

Motion 2013/14:Ub544 av Olle Thorell och Anna Wallén (S)

av Olle Thorell och Anna Wallén (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om alla barns rätt till förskola på heltid.

Motivering

Barnens behov av förskola minskar inte när föräldrarna är arbetslösa eller föräldralediga. Behovet av att delta i förskolans verksamhet kan i stället öka. Barnen behöver träffa sina lekkamrater och få ta del av förskolans verksamhet för att utvecklas. Svårigheter att planera förskolans verksamhet kan uppstå när antalet barn fördelas ojämt över dagen. Det är därför bättre om barnen erbjuds möjlighet att delta på samma villkor oavsett föräldrarnas sysselsättning. Det är barnens behov som bör sättas i främsta rummet i stället för föräldrarnas grad av sysselsättning. En gradvis förändring bör ske så att alla barn erbjuds förskola på heltid.

Stockholm den 1 oktober 2013

Olle Thorell (S)

Anna Wallén (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)