Allas rätt till god tandhälsa

Motion 2021/22:836 av Elin Lundgren (S)

av Elin Lundgren (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tandvården bör bli en del av den övriga sjukvården och bekostas på samma sätt och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Våren 2021 presenterades utredningen ”När behovet får styra – ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa”. Den har det sympatiska anslaget att ”den som har det största behovet ska ges företräde till tandvården ska föras in i tandvårdslagen.”

Om de förslag som finns presenterade där genomförs tar vi förmodligen ett stort kliv mot en bättre tandhälsa i befolkningen.

Men målet måste vara det efterlängtade ”tänderna måste ses som en del av kroppen”. Det är en fråga högt prioriterad av många människor. Vår gemensamma önskan är att hälsa inte ska vara en fråga om ekonomi. Men det är det, och särskilt när det gäller tandhälsa. De senaste åren har små, små steg tagits mot att ge bättre förutsättningar för människor att ha råd med undersökningar och behandlingar men för många är det långt ifrån nog.

Sjukdomar i mun och tänder som inte behandlas innebär samma lidande och risker för den enskilde som sjukdomstillstånd i övriga delar av kroppen. Det finns också ett samband mellan dålig munhälsa och andra sjukdomar. Till exempel är risken för hjärt-kärlsjukdomar kraftigt förhöjd hos patienter som har stora problem med tänderna. Troligen finns också andra samband, och detta tittar forskningen på. Men oavsett det, förtjänar ju munnen att behandlas oavsett vad annat den eventuellt också skulle påverka.

I dag är tandvård och därmed människors hälsa en tydlig klassfråga. Det måste förstås få ett slut.

Elin Lundgren (S)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-28 Granskad: 2021-09-28 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)