Allmän och obligatorisk kompetensförsäkring

Motion 2017/18:1829 av Jennie Nilsson (S)

av Jennie Nilsson (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över behovet av en allmän och obligatorisk kompetensförsäkring och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I dagens globaliserade värld med hårdnande konkurrens ställs det helt nya krav på kompetensutveckling. Arbetslivet förändras ständigt, och det som man lärde sig för tio år sedan är inte nödvändigtvis tillräckligt i dag. Därför måste alla få möjlighet att kompetensutvecklas, t.ex. genom införandet av en allmän och obligatorisk kompetensförsäkring. Ett livslångt lärande är en rättighet och en nödvändighet.

I dag är det stora problemet på arbetsmarknaden att arbetskraften inte har den kompetens som efterfrågas. Därför är kunskapslyft en av de viktigaste insatserna vi kan göra för att både förbättra arbetsmarknadens funktionssätt och stärka enskilda arbetssökande. Kompetensutveckling, utbildning och fortbildning behövs hela tiden både för arbetslösa och för dem i jobb. Utbildning är grunden till hela vår svenska arbetsmarknad. Vi genomgår en förändring av arbetsmarknaden där tjänster får en allt större betydelse och större krav ställs på arbetstagarnas kompetens.

Regeringens analysgrupp om framtidens arbete anser också att reformer är nödvändiga på arbetsmarknaden för att vi ska kunna möta utmaningarna som finns i en åldrande befolkning, globalisering och digitalisering. Bland annat behövs ett livslångt lärande för alla i yrkeslivet för att möta framtidens krav på flexibilitet och kompetens. Gruppen föreslår därför en allmän och obligatorisk kompetensförsäkring som ger den enskilde ekonomiska möjligheter att delta i kompetensutveckling och vill att regeringen tillsätter en utredning om en sådan, där arbetsmarknadens parter ska delta aktivt. Jag håller med i detta och anser också att staten, arbetsgivare och fackliga organisationer tillsammans ska verka för detta och komma fram till utformning, rollfördelning och finansiering av kompetensförsäkringen.

Jennie Nilsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2017-10-03 Granskad: 2017-10-03 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)