Alternativ till Västlänken

Motion 2017/18:3877 av Mikael Jansson (SD)

av Mikael Jansson (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avbryta vidare projektering och byggnation av Västlänken i Göteborg till dess att alternativ som medger högre samhällsnytta och medelhastighet har utretts, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Allt fler kritiska röster höjs för att stoppa bygget av Västlänken. Västlänken är ett dyrt projekt som kommer att förvandla Göteborg till en byggarbetsplats i många år. Problemet är emellertid inte primärt detta, utan att nyttan är så låg för göteborgarna, deras resor och samhället i stort. Dessutom lär det därefter dröja decennier innan Storgöteborg tilldelas nästa större infrastruktursatsning av staten.

Västlänken bygger på tanken att Göteborg ska förtätas kring tre stationer i redan högst tätbebyggda områden. Förtätningen gäller både boende och arbetsplatser. Placeringarna ryms alla inom det centrala område som är känsligt för högt vatten. Biltrafiken ska strypas.

Vi hävdar att själva grundtanken är fel med Västlänken. Göteborg borde istället förtätas runt en kringled utanför centrum, för att en uthållig och välplanerad stad ska kunna utvecklas. Ett alternativ som kan erbjuda möjlighet för en sådan lösning är Gårdaalternativet.

Framtiden ter sig mörk i och med byggandet av Västlänken. Göteborgs trafik kommer att tätna och medelhastigheten att sjunka. Kollektivtrafiken förblir ett omöjligt alternativ för många.

Riksrevisionen säger att Västlänken kan ersättas med stombussar och att kostnaden för Västlänken kan skena upp till 50 miljarder kr.

Alternativ till Västlänken borde sålunda utredas, som till exempel Gårdaalternativet vilket kan byggas i flera steg och lösa fundamentala problem i Göteborgs trafiksystem.

Mikael Jansson (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)