Alternativa drivmedel i utbildningen

Motion 2017/18:15 av Robert Stenkvist (SD)

av Robert Stenkvist (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att öka andelen fordonstekniska utbildningar med inriktning på alternativa drivmedel och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Om vi nått peak oil och om oljan håller på att ta slut tvistar de lärde. Oavsett detta så är faktum att andelen bilar med alternativa drivmedel, främst el, ökar i Sverige och i hela västvärlden. Tyvärr har inte de svenska utbildningarna i fordonsteknik hängt med i utvecklingen. Både på gymnasienivå och på yrkeshögskolor finns det för få utbildningar med inriktning på alternativa drivmedel. Antingen vi inkluderar utbildning i alternativa drivmedel i nuvarande kurser eller anordnar speciella kurser så behöver kunskaperna öka på detta område bland de vi utbildar i fordonsteknik. Regeringen bör genom lämplig reglering se till att behovet av utbildning i alternativa drivmedel tillgodoses både på yrkeshögskolorna och på gymnasienivå.   

 

 

Robert Stenkvist (SD)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-09-12 Granskad: 2017-09-13 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)