Älvdalska

Motion 2018/19:2128 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S)

av Roza Güclü Hedin m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta behovet av att stärka Sveriges lokala språk och dialekter genom undervisning i skolan och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Dialekter i Sverige är i första hand talade språk och saknar i de flesta fall skrifttradition, men i denna allmänna betydelse är de lika fullt språk. Exempel på detta är älvdalskan och andra delar av Dalarna som också dalskar. Många av dessa språk är idag hotade och dialekter riskerar att försvinna. Vi anser att skolans undervisning i dialekter behöver stärkas. I exemplet älvdalskan och andra språk och dialekter i Dalarna så saknas en grund för kommande generationer. Skolans undervisning i dialekter bör stärkas inom ramen för svenskämnet.

 

 

Roza Güclü Hedin (S)

 

Maria Strömkvist (S)

Patrik Engström (S)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)