Ambassad i Beirut

Motion 2012/13:K260 av Roger Haddad (FP)

av Roger Haddad (FP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige bör öppna en ambassad i Beirut.

Motivering

Vid en tidigare översyn av Sveriges utrikesrepresentationer fattade UD beslut om att stänga Sveriges ambassad i Libanons huvudstad Beirut, vilken stängdes i juni 2001. Sveriges ambassad i Libanon har varit föremål för diskussioner ett antal gånger och huvudförklaringen till nedläggningen var ekonomiska skäl. Utrikesförvaltningen har sedan dess inte haft ekonomiska möjligheter att prioritera en ambassad i Beirut.

Beirut är en viktig huvudstad i ett geopolitiskt intressant område. FN, EU och USA är starkt engagerade i fredsprocessen i Mellanöstern och Sverige kan också bidra i dessa samtal. Sverige har därtill många medborgare med libanesisk bakgrund som delvis eller permanent bor i, eller årligen besöker, Libanon. Libanon har vidare olika samarbetsavtal med EU, och det finns goda möjligheter till att utöka samarbetet och handelsutbytet mellan Sverige och Libanon.

Det är anmärkningsvärt att Sverige är ett av de få EU-länder som stängt sin ambassad i Beirut. Sverige har för närvarande ett honorärt generalkonsulat i Beirut som, sedan Utrikesdepartementets beslut i mars i år att reducera den diplomatiska närvaron i Damaskus, nu även bevakar händelseutvecklingen i Syrien. Den fortsatt negativa utvecklingen i Syrien gör dock att bevakningen av Libanon blir näst intill obefintlig. Samtidigt är den inrikespolitiska situationen i Libanon oroande. Många oppositionspolitiker lever i tillfällig exil på grund av direkta hot från Syrien, Iran och Hizbullah.

Frågan om den svenska representationen i Nordafrika och Mellanöstern är av större vikt än någonsin i takt med den arabiska våren och de krav på demokrati, frihet och reformer som vi kunnat se under 2011. Sverige har genom sin utrikespolitik stora möjligheter att direkt och indirekt stötta denna demokratiseringsprocess, inte minst som medlem av Europeiska unionen.

För att bättre kunna följa utvecklingen i Libanon och regionen bör Sverige därför ompröva sitt ställningstagande att inte ha en permanent svensk ambassad på plats och åter öppna en ambassad i Beirut. Sverige bör i första hand förlägga sin representation i länder där det är möjligt att verka och där det finns potential såväl politiskt som handelspolitiskt att verka och utveckla samarbete mellan Sverige och länderna i närområdet. En svensk ambassad i Beirut skulle underlätta för näringslivsutbytet, turismen och dem med svenskt medborgarskap som bor i Libanon. Det skulle också underlätta Sveriges arbete och delaktighet i den viktiga fredsprocessen för Mellanöstern.

Stockholm den 4 oktober 2012

Roger Haddad (FP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)