Ambulanshelikoptrar i hela Sverige

Motion 2007/08:So216 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en rikstäckande ambulanshelikopterorganisation.

Motivering

För att alla patienter skall få lika bra vård oberoende av var man bor i Sverige behövs ett rikstäckande system med ambulanshelikoptrar. 58 gånger har frågan om ambulanshelikoptrar utretts. Den 58:e utredningen visade att med tolv ambulanshelikoptrar placerade på strategiska platser i Sverige skulle 90 procent av befolkningen nås inom 30 minuter för transport till närmsta sjukhus.

Snabbt och kvalificerat omhändertagande av skadade och svårt sjuka patienter ökar överlevnaden och därmed livskvaliteten. Med en läkarbemannad helikopter möjliggörs effektiv och säker vård under transport till närmsta sjukhus. Forskning visar att ett ambulanshelikoptersystem med läkare ombord ökar överlevnaden upp till 50 procent jämfört med vanliga ambulanser.

Med en ambulanshelikopterorganisation som ingår i en nationell insatsstyrka kan alla, oavsett var man bor i vårt avlånga land, få en bra akutbehandling. Frågan om huvudmannaskapet måste lösas för medborgarnas bästa. Regeringen har här ett stort ansvar att samordna samhällets resurser.

Stockholm den 27 september 2007

Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-09-27 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)