Ändamål för innehav av vapen

Motion 2011/12:Ju307 av Åsa Coenraads (M)

av Åsa Coenraads (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att innehav av vapenlicens för ett vapen ska kunna användas för dubbla ändamål.

Motivering

Enligt den svenska vapenlagstiftningen så beviljas innehav av vapen endast för vissa angivna ändamål. Det rör sig främst om jakt och målskjutning, men även avlivning av djur, samling, prydnad och skydd, samt en del andra s.k. udda ändamål som inte är uttryckligen angivna i lagen. Det kan t.ex. röra sig om allt från punktering av gasbehållare inom räddningstjänsten till uthyrning av vapen för filminspelningar. Om ett vapen innehas för ett visst ändamål så får det enligt huvudregeln endast användas för beviljat ändamål. Enligt ett undantag så får dock jaktvapen även användas för målskjutning. Det är viktigt att skjuta in sitt vapen och bedriva träningsskytte före jakt, det är en del av god jaktetik.

Att inneha vapen är ett medborgerligt förtroende. För att få ha jaktvapen krävs en avlagd jägarexamen. Människor som har vapenlicens är laglydiga människor, vilket de har bevis på i form av sin vapenlicens utfärdad av polismyndigheten. Våld med illegala vapen inblandade som förekommer i samhället har inget med jakt och sportskytte att göra.

Vid beviljande av vapenlicens måste fokus ligga på en persons lämplighet att inneha vapen eller inte. Samtidigt ska personen ha ett legitimt skäl för att inneha ett vapen, för jakt eller målskytte. Idag är det många som bedriver både sportskytte och jakt. Med dagens licenssystem kan det leda till att en person måste införskaffa två i stort sett identiska vapen för att utöva jakt och målskytte, vilket leder till ett större antal vapen i Sverige. Inom EU är Sverige nästan ensamt om detta synsätt att dela in vapen i olika ändamål.

Vapenlicens borde inte längre knytas till ändamålet utan fokus bör ligga på en persons lämplighet att inneha vapen.

Stockholm den 3 oktober 2011

Åsa Coenraads (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2011-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)