Ändra villkoren för sjukpenningen

Motion 2020/21:2385 av Kenneth G Forslund m.fl. (S)

av Kenneth G Forslund m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hela systemet för sjukpenning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Villkoren på den som är sjuk och ansöker om sjukpenning måste bli rimligare. Ju längre en person är hemma med sjukpenning desto tuffare blir kraven på hen för att få sjukpenning beviljad. Det leder ofta i sin tur till att det blir en psykisk påfrestning för den sökande då han eller hon hela tiden, inte vet om försäkringskassan beviljar eller avslår ansökan och därmed måste gå tillbaka till sitt arbete trots sin sjukdom eller skada.

Det är en trygghet i vårt välfärdssamhälle att när vi blir sjuka och inte kan utföra vårt arbete, så vet vi att vi får hjälp genom sjukpenningen och det ska alltid vara en trygghet att veta att vi får hjälp när vi behöver.

Det är därför angeläget att göra en översyn över vilka förbättringar som kan göras inom sjukförsäkringssystemet.

Kenneth G Forslund (S)

Aylin Fazelian (S)

Joakim Järrebring (S)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

statustext: Motionen bereds i utskott Inlämnad: 2020-10-05 Granskad: 2020-10-05 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)