Ändrad trängselskatt i Ropsten

Motion 2022/23:463 av Ida Drougge (M)

av Ida Drougge (M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över reglerna om trängselskatt i Ropsten och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Trängselskatten kom till för att minska trängseln på vägarna i våra större städer och öka incitamenten att åka kollektivt. Den trängselskatt som införts i Ropsten för Lidingöborna motverkar dock de som vill åka kollektivt men som inte har bra kollektiva förbindelser till tunnelbanan. 2015 när Norra länken öppnade och Lidingöregeln försvann satte istället staten upp betalstationerna, utan samråd med Lidingö stad, på ett sådant sett att hämtning, lämning samt parkering av bilar i Ropsten kraftigt motverkas.

 

Placeringen av betalstationen för trängselskatten i Ropsten ökar istället biltrafiken i stan, eftersom den gör det dyrare att parkera och ta tunnelbanan än vad det är att ta bilen hela vägen in till stan. På samma sätt motverkar den också samåkning och gör livet svårare för de Lidingöbor som behöver hämta och lämna av personer i Ropsten.

 

Ropsten är Lidingöbornas största kollektivtrafikhållplats och också den plats som är närmast och mest naturlig för många Lidingöbor att parkera vid. Platsen är slutstation för Lidingös bussar och här byter samtliga som åker kollektivt och ska in till stan till tunnelbana eller innerstadsbuss. Att även de som åker kollektivt vidare från Ropsten tvingas att betala trängselskatt gör att incitamenten att åka kollektivt in till Stockholm minskar. De som väljer att parkera bilen i Ropsten för att sedan åka vidare in till centrum med kollektivtrafiken borde istället undantas från trängselskatten.

 

Liknande problematik uppstår vid samåkning när en person som ändå ska vidare norrut genom Norra länken vill släppa av passagerare i Ropsten. Även dessa måste då betala trängselskatt trots att genomfarten i Ropsten inte orsakar någon trängsel vare sig i Ropsten eller i Stockholm city. Samåkning borde uppmuntras, inte beskattas.

 

Inga andra kommuninvånare i Stockholms trängselskattesystem missgynnas likt Lidingöborna av att parkera bilen och byta till tunnelbana. En liknande situation har aktualiserats i Göteborg och där har riksdagen och regeringen beslutat om undantagsregler i syfte att underlätta Backabornas vardag. Lidingöborna och Ropsten behöver få samma undantag, för miljöns skull och för att allt annat vore kontraproduktivt, orättvist och opraktiskt. Vi bör inte ha lagar och skatter som behandlar människor olika beroende på vilken plats de bor på, och om lagstiftningen dessutom ger en kontraproduktiv effekt borde den ändras.

 

Tillsammans med Transportstyrelsen har Trafikverket dessutom undersökt möjligheterna att genom tekniska åtgärder återställa möjligheten att fritt från trängselskatt kunna parkera samt hämta och lämna passagerare i Ropsten. Trafikverket konstaterar att det är såväl tekniskt som fysiskt möjligt samt rätt att skapa en lösning för detta. Detta har de socialdemokratiska regeringarna dock nekat, i strid med vad den egna expertmyndigheten rekommenderat. Med en ny regering på plats finns nu ett utmärkt läge att revidera detta och ändra placeringen av eller inställningarna för trängselskattens betalstationer i Ropsten.

 

 

 

Ida Drougge (M)

 

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-18 Granskad: 2022-11-18 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)