Andrahandsboende

Motion 2008/09:C383 av Yilmaz Kerimo (s)

av Yilmaz Kerimo (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av påföljder vid otillåten andrahandsuthyrning.

Motivering

För att hyra ut sin lägenhet i andra hand krävs hyresvärdens samtycke, eller om hyresvärden nekar, hyresnämndens tillstånd. Tillstånd att hyra ut i andra hand ges om man har beaktansvärda skäl och om hyresvärden inte har någon godtagbar anledning att neka. Som beaktansvärda skäl räknas ålder, sjukdom, studier, tillfälligt arbete på annan ort eller särskilda familjeförhållanden.

Hyran ska vara skälig, det vill säga i regel samma hyra som förstahandshyresgästen själv betalar. Om lägenheten hyrs ut möblerad kan ett mindre belopp läggas till hyran för att andrahandshyresgästen får använda möblerna.

Idag är det många som hyr ut sin lägenhet i andra hand utan något godkänt kontrakt. En stor del av de som bor i andra hand saknar antingen inkomster eller har betalningsanmärkningar. Eftersom de inte har ett godkänt hyreskontrakt kan de inte heller få bostadsbidrag.

De som saknar egna inkomster vänder sig därefter till socialtjänsten för ekonomiskt bistånd till bland annat hyran som ibland kan vara oskäligt hög. Socialtjänsten kan inte neka hyresbidrag trots att den sökande saknar ett godkänt kontrakt. De som bor i andra hand har inte heller besittningsrätt, och detta medför stora problem när de helt plötsligt inte får bo kvar, vilket innebär svårigheter att hitta annat boende och kanske ny barnomsorg och skola för eventuella barn.

Med anledning av detta bör en översyn göras om civilrättsliga påföljder för den som otillåtet hyr ut i andra hand.

Stockholm den 3 oktober 2008

Yilmaz Kerimo (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-10-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)