Andrahandsförsäljning av biljetter till högre priser

Motion 2016/17:1160 av Thomas Strand (S)

av Thomas Strand (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga möjligheten att reglera andrahandsförsäljning av biljetter till högre priser och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det finns många exempel på hur konsumenter fått betala skyhöga priser vid köp av evenemangsbiljetter. Det handlar då om andrahandsförsäljning då företag eller personer säljer biljetter för mer än vad de egentligen kostar.

Vid stora och populära evenemang är det inte ovanligt att biljetterna tar slut på nolltid. Snabbt öppnas en marknad där nu biljetterna kan säljas till det dubbla priset. Ytterst drabbar det privatpersoner som får betala överpriser. Sedan 2009 har konsertarrangören Live nation försökt att få till en lagändring till skydd för konsumenter. Även artister har reagerat negativt på denna lukrativa andrahandsmarknad och som slår hårt mot deras fans.

Om man köper biljetter i andrahand tar man flera risker. Det finns inte garanti för att biljetten är äkta. Om evenemanget blir inställt riskerar man att inte få tillbaka pengarna. Om man betalt ett pris utöver ordinarie biljettpris är det inte säkert att man får tillbaka mellanskillnaden om evenemanget ställs in.

I Sverige finns det ingen lag som reglerar vidareförsäljning av biljetter. I Danmark, Norge och Belgien är det förbjudet att sälja vidare biljetter till ett högre pris än vad som står på biljetten.

Ur ett konsumentperspektiv vore det naturligt att även Sverige inför en lag som reglerar vidareförsäljning av biljetter till ett högre pris än vad som står på biljetten.

Thomas Strand (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2016-10-04 Granskad: 2016-10-04 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)