Ändring av lagen om handel med drycker

Motion 1992/93:So209 av Sigrid Bolkéus (s)

av Sigrid Bolkéus (s)
I Sverige finns tre vingårdar bl.a. Braenna Vingård i
Överkalix som tillverkar vin och glögg av svarta vinbär
odlade i trakten. Denna vingård satsar även på turism och
erbjuder information och guidning till besöksgrupper.
Utländska turister från vinproducerande länder har svårt att
förstå att det inte ens går att få köpa med sig en liten flaska
som minne av studiebesöket. Braenna Vingård har fått
avslag av Socialstyrelsens folkhälsoenhet på sin ansökan om
att få sälja souvenirflaskor innehållande 4 cl.
Detaljhandeln med drycker regleras i lagen (1977:293)
om handel med drycker (LHD). Lagen gör ingen skillnad
mellan olika typer av förpackningar utan all detaljhandel
med alkoholdrycker skall ske via Systembolaget AB.
Tillverkare av alkoholdrycker får endast sälja sina drycker
till Systembolaget och någon möjlighet att ge dispens finns
inte enligt gällande lagstiftning.
Trots att lagen inte gör skillnad mellan olika typer av
förpackningar och att detaljhandel av alkoholhaltiga
drycker skall ske via Systembolaget finns drycker med
alkohol att köpa i kiosker och livsmedelsbutiker. Dessa kan
köpas i obegränsad mängd och av alla åldrar. För att en vara
skall räknas som alkoholfri ligger gränsen på 1,8 viktprocent
alkohol. Chokladpunchflaskor innehåller 3,5 viktprocent
alkohol. Fazers karamell ''bartender'' innehåller 3
viktprocent och Fazer har en sorts karamell som innehåller
5 viktprocent vodka.
När det gäller konfektyr är det Läkemedelsverket som
har hand om tillståndsgivningen. I de flesta butiker finns
t.ex. päron, fikon och persikor i konjak med en alkoholhalt
på 9,5 viktprocent.
Ett förbud mot försäljning av souvenirflaskor på svenska
vingårdar sägs vara alkoholpolitiskt motiverat. Jag delar
inte den uppfattningen och tror inte att små souvenirflaskor
bidrar till att öka alkoholproblemen och
alkoholkonsumtionen.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att lagen om handel med drycker
bör ändras så att skillnad görs mellan stora och små
förpackningar och tillstånd därmed skulle kunna beviljas
svenska vingårdar som på gården önskar sälja
souvenirflaskor.

Stockholm den 13 december 1993

Sigrid Bolkéus (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1993-01-26 Bordläggning: 1993-02-09 Hänvisning: 1993-02-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)