Ändring i lagen om förvärvstillstånd för hyresfastigheter

Motion 2007/08:C328 av Björn Leivik (m)

av Björn Leivik (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en ändring i lagen om förvärvstillstånd för hyresfastigheter.

Motivering

Ett fastighetsköp som inte inom en viss tid anmäls till kommunen, med möjlighet för hyresgästföreningen att yttra sig, kan ogiltigförklaras. Ett stort problem kan dock uppstå om en fastighet ligger i ett aktiebolag. Aktiebolagsförsäljningar registreras hos Bolagsverket men fastigheten som ligger i aktie­bolaget behandlas inte, vilket innebär att kommunen inte yttrar sig. Konsekvenserna av detta blir att en bolagsaffär som exempelvis gjordes för tio år sedan kan upphävas, och den tidigare ägaren kan då lagligen hävda att fastigheten aldrig bytt ägare då den nye ägaren inte har fått förvärvstillstånd från kommunen.

Idag finns mängder med aktiebolagsförsäljningar som egentligen handlar om fastighetsaffärer som i lagens mening är ogiltiga. En ändring av lagen om förvärvstillstånd för hyresfastigheter behövs så att fastighetsförsäljningar alltid anmäls till kommunen oavsett i vilken form de sker; privat, enskilda eller aktiebolag.

Stockholm den 2 oktober 2007

Björn Leivik (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-04 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)