Ändringar i socialtjänstlagen för barnens skull

Motion 2007/08:So580 av Nikos Papadopoulos och Börje Vestlund (s)

av Nikos Papadopoulos och Börje Vestlund (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att reformera socialtjänstlagen för barnens skull.

Motivering

Det finns ett stort behov av att se över socialtjänstlagen. När de senaste ändringarna infördes i socialtjänstlagen kompletterades lagstiftningen med att man skulle anlägga ett barnperspektiv. Men ändringarna gjorde inte att barnen fick bättre levnadsvillkor.

Den borgerliga regeringens mål är att sälja ut allmännyttan. Därigenom får människor med svaga resurser ännu svårare att hålla sig kvar på bostadsmarknaden. Antalet bostadslösa ökar i storstadsregionerna. Undersökningar visar att fler barn än tidigare växer upp i familjer som har mycket små ekonomiska resurser. Ett ökande antal barn hänvisas till vandrarhem eller husvagn efter det att föräldrarna vräkts från sina bostäder.

Ett ökande antal barn lever i en verklighet utan ett eget hem med ett normalt socialt liv. De har inte förutsättningar att klara sin skolgång, att följa med på utflykter eller ägna sig åt sportaktiviteter på grund av familjens ekonomi, för att ta några exempel. Det är ovärdigt ett välfärdssamhälle att barn inte har tillgång till en familjebostad. Inte minst allvarligt är att många av de drabbade är invandrare.

Det är nu nödvändigt att reformera socialtjänstlagen med målet att förbättra förhållandena för den grupp barn som inte har tillgång till en människovärdig bostad och som lever under existensminimum.

Stockholm den 4 oktober 2007

Nikos Papadopoulos (s)

Börje Vestlund (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-05 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)