Angående en sömlös vård

Motion 2021/22:2220 av Helena Storckenfeldt m.fl. (M)

av Helena Storckenfeldt m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över regelverket som förhindrar informationsutbyte mellan journalsystem och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Halland ligger i topp när det gäller Sveriges sjukvård och Sverige är ett av de länder som erbjuder bäst vård i hela världen. Trots detta är skillnaderna mellan vården i Sveriges län förbluffande. Det är inte hållbart att en länsgräns dikterar vilken kvalitet på vård man får.

Genom goda prioriteringar har Hallands län lyckatsåstadkommabättrevårdän de flesta men det betyder inte att Hallandkan luta sig tillbaka och nöja sig. Den snabba digitaliseringen sätter nu press på sjukvården att erbjuda en mer individanpassad vård, bättre tillgänglighet och högre kvalitet. Region Halland har i tio års tid jobbat med högskola och näringsliv för att bygga upp en plattform för datalagerhantering som nu möjliggör nya analyser och innovationer.

Medan Region Halland byggt upp ett system som kan hantera patientdata och använda dem på ett innovativt sätt finns det fortfarande alldeles för många olika system i regioner och kommuner och hos privata aktörer runt om i Sverige som varken kan eller får kommunicera med varandra. Det innebär att Region Halland inte kan eller får dela med sig av den information de tagit fram trots att det hade inneburit en förbättrad vård för patienter i hela landet.

Välfärdsteknologi används fortfarande i begränsad omfattning i Sverige – trots en teknikvan befolkning och god digital infrastruktur. Patientdatalagen sätter käppar i hjulen för bättre vård i hela landet. Kvaliteten på svenskens vård bör inte skilja sig åt beroende på vilket län man bor i. Vi föreslår därför att patientdatalagen ses över för att öppna upp den tekniska dialogen mellan aktörer och därigenom skapa nya möjligheter för att innovativt förbättra vården i hela Sverige.

Helena Storckenfeldt (M)

Ulrika Jörgensen (M)

Lars Püss (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-01 Granskad: 2021-10-01 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)