Angående försäkringsskydd som utryckningspersonal omfattas av

Motion 2021/22:2619 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)

av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att se över de försäkringsskydd som utryckningspersonal omfattas av i dag och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den svenska ambulanspersonalen omfattas av samma försäkringsskydd som övrig vårdpersonal. Detta innebär att de som yrkesgrupp ingår i försäkringen ”Trygghets­försäkring vid arbetsskada för kommun- och landstingsanställda” (TFA-KL). TFA-KL är en avtalsförsäkring som omfattar de människor som arbetar inom bland annat kommuner, landsting och regioner. I och med att ambulanspersonalens arbete är så pass annorlunda jämfört med annan vårdpersonals bör möjligheterna att få ett särskilt, natio­nellt ekonomiskt försäkringsskydd ses över i syfte att täcka in den extra risk som är ambulanspersonalens vardag.

Det arbete som ambulanspersonalen utför kan inte överskattas. Vid en utryckning ansvarar personalen för att rädda människoliv, ibland under mycket svåra och riskfyllda omständigheter. När ambulanser exempelvis är inblandade i trafikolyckor under utryckning är det särskilt viktigt att det finns ett fullgott försäkringsskydd för ambulans­personalen som ger en extra ekonomisk trygghet under arbetstid om olyckan är framme.

Ytterst handlar det om att alla har rätt till en trygg och säker arbetsmiljö. Med ett utökat nationellt försäkringsskydd kan vi skapa en tryggare och säkrare arbetsmiljö för vår ambulanspersonal. Det skapar också en tryggare och säkrare akutsjukvård för hela landet. Därför föreslår vi att regeringen överväger att se över de försäkringsskydd som utryckningspersonal omfattas av i lag.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Ann-Britt Åsebol (M)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)