Ängelholm-Helsingborg flygplats

Motion 2020/21:1084 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M)

av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Ängelholm–Helsingborg flygplats ska komma i fråga för statliga medel och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Att återuppta flygtrafik på en flygplats som varit nedstängd är en process som tar tid. Samtliga regionala flygplatserna i landet står inför samma utmaning efter Covid-19. Det är därför förvånande att regeringen behandlat de regionala flygplatserna så olika.

De krisstöd som kommit har bara kommit vissa av de regionala flygplatserna till del. Ängelholms flygplats är en av de flygplatser som lämnats utanför Covid-19medel när regeringen och de budgetsamverkande partierna den 14 juni föreslog ett tillfälligt ökat driftstöd på 100 miljoner till de regionala flygplatserna. Stödet för att mildra effekterna av pandemin uteblev till Ängelholm-Helsingborgs flygplats. Krisstödet avsett att fördelas till alla regionala flygplatser borde komma Ängelholm- Helsingborgs flygplats till del då även den här flygplatsen är hårt drabbade av krisen. Flygplatsen är en av de regionala flygplatser som tidigare burit sig ekonomiskt och stått på egna ben. Men nu är det en unik situation och regeringen måste agera för att säkra att även denna flygplats kommer ifråga för statliga medel.

Flygplatsen Ängelholm-Helsingborg är av stor strategisk betydelse.

En avsevärd del av regionens skattekraft skapas genom pendling till Stockholmsområdet. För nordvästra Skåne motsvarar det cirka 2 procent av de samlade löneinkomsterna. Flygplatsen har också mycket stor betydelse för bland annat företagande, turismen, mötesindustrin och kompetensförsörjningen i regionen. Den upprätthåller även samhällsviktiga funktioner för beredskap och ambulansflyg. Coronakrisen har slagit mycket hårt mot Ängelholm-Helsingborgs flygplats. Sju kommuner i nordvästra Skåne har gått ihop och räddat den genom att ta över ägandet. Nu behöver även staten ta sitt ansvar.

Sydsvenska Handelskammaren har tillskrivit regeringen om angelägenheten med behovet av Ängelholms-Helsingborgs flygplats för såväl skatteintäkter som för den viktiga samhällsfunktionen med storbetydelse för det skånska näringslivet.

Flygplatsen överlevnad är av stor betydelse för Nordvästra Skåne och påverkar näringsliv, tillväxt, jobb och familjeband samt kommuner och regionen. Regeringen behöver vidta åtgärder för att säkerställa att Ängelholms flygplats kan ingå och uppbära medel från staten inom ramen för de regionala flygplatserna framåt. Detta behöver skyndsamts säkerställas.

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Ulrika Heindorff (M)

Hans Wallmark (M)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

statustext: Motionen är inlämnad Inlämnad: 2020-10-01 Granskad: 2020-10-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)