Anhöriga barns rätt till undervisning på sjukhusskola

Motion 2016/17:3194 av Penilla Gunther (KD)

av Penilla Gunther (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att sjukhusskolorna bör öppnas för barn som är anhöriga så att de kan få sin undervisning tillgodosedd under anhörigas vistelser på olika vårdinrättningar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sjukhusskolorna för en lite undanskymd tillvaro men tillhandahåller en uppskattad och god utbildning för de barn och ungdomar som vistas ofta eller under längre perioder på sjukhus, inom barn- och ungdomspsykiatrin och på behandlingshem. Att kunna hänga med i undervisningen på ett så likartat sätt som möjligt i förhållande till skolkamraterna i den vanliga klassen är en viktig del av att skapa en vardag mitt i alla behandlingar och all oro som hela familjen är med om.

Sjukhusen idag försöker skapa goda miljöer för barn och deras familjer under vistelsen, både på och i anslutning till sjukhusen. Många syskon följer med och riskerar därmed att missa sin egen skolundervisning. Det är inte heller så enkelt för föräldrar att ha fokus på både det sjuka barnet och syskonens behov utanför. Hemskolan och sjukhusskolan har kontakt för patienten men har ingen plikt och inga ekonomiska resurser att ha det även för syskons skolgång.

Sjukhuslärarföreningen har i flera år påpekat behoven till både SKL och Skolverket: ”SSL motsätter sig restriktionen att det statliga bidraget till sjukhusskolorna inte får användas till undervisning av syskon till en elev som vårdas på sjukhus.  Vi anser att sjukhusskolan ska vara öppen för barn som är anhöriga, när läkare påtalar behovet, utan ifrågasättanden och förhandlingar om betalning.”

Kristdemokraterna är familjernas parti. Vi värnar om möjligheten för familjerna att kunna vara tillsammans, och är det någon gång det kan behövas extra mycket, så är det i fall av sjukdom. Att sjukhusskolornas statsbidrag därför även får användas till undervisning av anhöriga till barn som får sin undervisning där, ska ges regeringen tillkänna.

Penilla Gunther (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-05 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)