Ansökning till gymnasieskolan

Motion 2006/07:Ub328 av Helena Bouveng (m)

av Helena Bouveng (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av att möjligheten till frisök kvarstår.

Motivering

Det är bra att regeringen blåser av gymnasiereformen GY-07 och i stället avser att presentera ett nytt förslag till en modern gymnasieskola där alla elever kan komma till sin rätt.

Samtidigt finns ett förslag i GY-07 som var bra och inte har med gymnasiets struktur eller innehåll att göra. Det handlar om elevens rätt att söka gymnasieskola utanför sin hemkommun, s.k. frisök. Idag är det alldeles för många kommuner som låser in eleverna och vägrar att betala om de kommer in på en utbildning utanför hemkommunen.

Det finns massor av skäl till att en elev kan vilja gå i en annan gymnasieskola än kommunens egen. Även om utbildningen på pappret ser ut att vara densamma som hemma kan inriktningar, profiler, valmöjligheter, traditioner, storlek etc. göra att det i realiteten blir avgörande skillnader för eleven. Förslagen i GY-07 om frisök var ett sätt att komma till rätta med detta och öka elevernas valmöjligheter och rätt att själva få bestämma. Vill eleverna i dag söka sig utanför hemkommunen har de bara rätt att söka till en fristående gymnasieskola, vilket snedvrider konkurrensen och innebär en nackdel för de kommunala skolorna som inte har samma möjlighet att rekrytera elever genom att erbjuda bra utbildningar.

De flesta remissinstanser tyckte att förslaget om frisök var bra när Gymnasiekommitténs betänkande var ute på remiss.

Eftersom förslaget om frisök inte har något med gymnasiets organisation eller innehåll att göra ser jag inget skäl till att skjuta upp denna reform ytterligare ett antal år. Varje år som elever inte får välja skola själv är ett förlorat år.

Stockholm den 25 oktober 2006

Helena Bouveng (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07
Yrkanden (1)