Anställningstrygghet

Motion 2020/21:849 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S)

av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om trygga anställningar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

År 2020 kommer att gå till historien då vi i Sverige och i stora delar av världen drabbades av en pandemi och vi fick lära sig att Covid-19 var en ny allvarlig sjukdom som många människor dog av. Vi skulle skydda och förhindra att äldre och svaga skulle bli smittade, många snabba insatser gjordes och personalen fick en enorm tuff arbetssituation och arbetsbörda.

I framtiden så kommer utredningar och forskning ge svar på många av dagens frågor som, varför kunde vi inte skydda våra äldre bättre från att drabbas av Covid-19, och varför dog så många på särskilt boende?

Redan tidigare var det känt att det fanns brister i äldreomsorgen, organisatoriska, personalbrist, brist på rätt kompetens och många tidsbegränsade anställningar som kallas in vid behov.

Tidsbegränsade anställningar är ett stort problem inte bra för den enskilde för den saknar trygghet i sin försörjning och inte får möjlighet till kompetensutveckling utan har också svårt att kvalificera sig till socialförsäkringar mm.

I pandemins spår fick visstidsanställda inte alltid samma möjligheter som tillsvidare anställda till ersättning för karensavdrag, sjuklön mm som behövdes då personalen skulle vara hemma vid symtom för att förhindra smitta.

Avsaknaden av fasta jobb får allvarliga konsekvenser på såväl ett individuellt som ett samhälleligt plan och det minskar kvalitén i vår offentligt finansierad välfärdssektor.

Anställningstrygghet och långsiktig personalplanering är nödvändig för att upprätthålla kvalitet, för att klara av framtidens kompetensförsörjning och personalhälsa i välfärden.

Riksdagen har ett ansvar att motverka otryggheten på svensk arbetsmarknad för såväl kvinnor som män och då behövs fler trygga anställningar.

Ann-Christin Ahlberg (S)

Caroline Helmersson Olsson (S)

Paula Holmqvist (S)

Gunilla Svantorp (S)

Inga-Lill Sjöblom (S)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

statustext: Motionen är inlämnad Inlämnad: 2020-10-01 Granskad: 2020-10-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)