Anstalt av högre säkerhetsklass i Östergötland

Motion 2020/21:2451 av Teresa Carvalho m.fl. (S)

av Teresa Carvalho m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjligheten att förlägga en anstalt av högre säkerhetsklass i Östergötland och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Landets fängelser och häkten är knökfulla. För anstaltsplatser för män ligger den totala beläggningsgraden i september 2020 på hela 108 procent enligt Kriminalvården. Det är en förhållandevis ny situation. För inte många år sedan fanns snarare en överkapacitet.

Anstalter av typen klass1 där de intagna är dömda för grov brottslighet och kan vara våldsamma eller rymningsbenägna har högst beläggningsgrad. Situationen är så allvar­lig att Kriminalvården gått in i stabsläge med anledning av platsbristen. Man vittnar också om ett ökat antal incidenter, som delvis kan kopplas ihop med överbelägg­ningarna.

Att det är fullt på de svenska anstalterna är ett resultat av att regeringens insatser, med till exempel skärpta straff för vapenbrott, fungerar och ger effekt. Men situationen med brist på anstaltsplatser är ohållbar och måste lösas. Regeringen har därför tillskjutit resurser för ut- och nybyggnationer.

Östergötland, med tillgång till goda kommunikationer och närhet till en stor andel av Sveriges befolkning, bör bli föremål för lokalisering av en ny större anstalt av högre säkerhetsklass. I länet finns det gott om områden där stat eller kommun äger marken och som passar för sådana ändamål inte minst gamla flygflottiljen F13 på Bråvalla i Norrköping som redan tidigare pekats ut som intressant för fängelsebyggnation.

En nybyggnation skulle bidra till att öka Kriminalvårdens kapacitet och dessutom innebära nya arbetstillfällen i länet.

Teresa Carvalho (S)

Mattias Ottosson (S)

Eva Lindh (S)

Johan Andersson (S)

Johan Löfstrand (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-05 Granskad: 2020-10-05 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)