Ansvarsfull kemikaliepolitik

Motion 2010/11:MJ449 av Peter Eriksson m.fl. (MP)

av Peter Eriksson m.fl. (MP)
Motion till riksdagen

2010/11:MJ449

av Peter Eriksson m.fl. (MP)

Ansvarsfull kemikaliepolitik

MP1002

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut 3

Regeringen nonchalerar problemen 7

En ansvarsfull kemikaliepolitik 7

Begränsa användningen av farliga ämnen 8

Nationell begränsning av bisfenol A 8

Nationell begränsning av bly 8

Nationell begränsning av DEHP 9

Nationell begränsning av deka-BDE 9

National begränsning av nonylfenoletoxilat 9

Nationell begränsning av PFOA 10

Förbud mot farliga ämnen i livsmedel samt i produkter som kommer i kontakt med livsmedel 10

Nationellt förbud mot antibakteriella ämnen i konsumentprodukter 10

Godkänn inte hormonstörande ämnen i bekämpningsmedel 11

Begränsa miljögifter i byggnader 11

Ett mer aktivt
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-27

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (29)