Användning av telefoner och datorer för patienter inom rättspsykiatrin

Motion 2006/07:So276 av Susanne Eberstein och Hans Stenberg (s)

av Susanne Eberstein och Hans Stenberg (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om användning av telefoner och datorer för brottslingar dömda till rättspsykiatrisk vård.

Motivering

När en brottsling döms till fängelse råder i dag förbud mot användning av mobiltelefon och datorer i fängelset. Döms brottslingen i stället till rättspsykiatrisk vård råder inte samma regler utan den dömde kan här använda sin mobil eller dator under den tid han eller hon är frihetsberövad. Eftersom det inte finns någon anledning att reglerna ska vara olika bör lagändring ske så att samma regler gäller inom rättspsykiatrin som inom kriminalvården.

Stockholm den 24 oktober 2006

Susanne Eberstein (s)

Hans Stenberg (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07
Yrkanden (1)