Apotekets försäljning av handelsvaror

Motion 2007/08:So368 av Jan Ericson (m)

av Jan Ericson (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Apotekets försäljning av handelsvaror.

Motivering

Apoteket ansvarar för landets läkemedelsförsörjning och har monopol på att sälja läkemedel (inklusive djurläkemedel) i Sverige. Utöver läkemedel säljer Apoteket också andra varor som inte är läkemedel. Det gäller till exempel smink, rakblad, rakhyvlar, deodoranter, tandborstar, tandkräm, tuggummi, gångstavar, stegräknare med mera. Traditionellt har denna typ av varor tillhandahållits av det privata näringslivet. Under 2006 uppgick Apotekets omsättning av handelsvaror till flera miljarder kronor.

Under 2006 öppnade Apoteket 22 nya försäljningsställen, varav 14 var så kallade Apoteket shop, det vill säga försäljningsställen som endast säljer receptfria läkemedel och handelsvaror. Under 2007 planerar Apoteket att öppna ytterligare ett 20-tal nya Apoteket shop.

De problem som uppstår när myndigheter konkurrerar på den privata marknaden har uppmärksammats ett flertal gånger, bland annat av Konkurrensverket och Statskontoret. Statskontoret har bland annat konstaterat följande:

  • Frågan om statliga aktörers närvaro på marknaden är särskilt kännbar för små företag på lokala marknader. Den statliga verksamheten behöver inte vara särskilt omfattande för att det ska hindra ett litet företag från att ta sig in och konkurrera. Ur både ett näringspolitiskt och ett regionalpolitiskt perspektiv medför därför statlig kommersiell verksamhet att tillväxten begränsas eller uteblir.

Konkurrensverket har konstaterat följande, vad avser just Apotekets försäljning av handelsvaror:

  • Apoteket AB har, med stöd av monopolet på läkemedelsområdet, byggt upp en försäljning av handelsvaror (hudkrämer, kosmetika, schampo m.m.) som konkurrerar med dagligvaruhandelns motsvarande produkter. Möjligheten att integrera försäljningen av läkemedel med handelsvaror ger Apoteket AB fördelar. En sådan fördel är att Apoteket AB via monopolverksamheten får en försäljningskanal till kunder. Konkurrensverket påpekar också att det är svårt att upptäcka om företagets monopolverksamhet subventionerar handelsvarorna.

Det privata näringslivet klarar väl av att tillhandahålla Sveriges invånare hudkrämer, hygienartiklar, kosmetika och liknande produkter. Något allmännyttigt grundat intresse av att även Apoteket säljer dessa varor finns därmed inte.

Apotekets försäljning av handelsvaror riskerar att medföra en snedvridning av konkurrensen på marknaden för dessa varor och utgör därmed en brist i företagarklimatet. Mot den bakgrunden borde Apotekets försäljning av handelsvaror upphöra.

Stockholm den 1 oktober 2007

Jan Ericson (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-03 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)