Arbetsfördelning mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommunen

Motion 2020/21:3345 av Magnus Jacobsson (KD)

av Magnus Jacobsson (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda förutsättningarna att förändra Arbetsförmedlingens, Försäkringskassans och kommunens roll avseende arbetslösa och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör utreda förutsättningarna för att flytta över primärvårdens ansvar till kommunerna och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Många personer upplever att de hamnar i kläm mellan Arbetsförmedlingen, Försäk­ringskassan och kommunen avseende ersättning vid sjukdom och arbetsträning. Idag har vi tre olika parter (kommunen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan) som på olika sätt hanterar de personer som fastnar i sjukdom.

Ett sätt att komma åt detta kan vara att Arbetsförmedlingen lyfter över flera av sina arbetsuppgifter till kommunerna samt till Försäkringskassan. På så sätt får kommunerna ett större ansvar vilket de kan kombinera med det arbete som kommunerna redan gör inom vuxenutbildningen, arbetsmarknadsavdelningarna och försörjningsstödet. Många kommuner har organiserat sig i en arbetsmarknads- och utbildningsnämnd vilket gör att dessa kommuner är väl förberedda för att ta över ett utökat arbetsmarknadsansvar från staten.

I övrigt kan Försäkringskassan ta över det försäkringsansvar som Arbetsförmed­lingen har. På så sätt kommer vi att minska de kontakter som en person i utsatt läge behöver ha för att komma in på arbetsmarknaden. Vi stärker även den kommunala möjligheten att vidta åtgärder som underlättar för enskilda att komma in i utbildning eller jobb.

Ett annat sätt att förtydliga det kommunala ansvaret är att man delar upp den regionala vården och flyttar den övergripande sjukhusvården till staten samtidigt som kommunerna får ta över ansvaret för primärvården. På så sätt kan kommunen ta ett helhetsansvar och se vad den som är arbetssökande samt sjukskriven har för behov av stöd och rehabilitering för att kunna återkomma till arbetsmarknaden.

Magnus Jacobsson (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-06 Granskad: 2020-10-06 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)