Omfattande planerat tekniskt arbete

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs olika testsändningar från kammaren. Det kommer även att publiceras sändningar i webb-tv-arkivet. Delar av det som visas i webbplatsens kalender för måndag 23 maj är testinformation. Arbetet är ett led i att modernisera tekniken för webb-tv på riksdagen.se. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Arbetskläder/skyddskläder

Motion 2021/22:1758 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S)

av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga arbetskläder inom förskolan och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

På svensk arbetsmarknad är det idag tydligt att män utgör normen och kvinnor betraktas som undantag på olika områden. I många kvinnodominerade yrkesgrupper och branscher på arbetsmarknaden saknas det tillgång till arbetskläder. Det är nödvändigt att arbeta systematiskt för att uppnå jämställdhet och då även betrakta frågan om arbetskläder.

Arbetskläder inom förskolan och annan pedagogisk omsorg är inte bara viktigt ur ett arbetstagarperspektiv, i och med rätten till arbetskläder utifrån behov och funktion, utan också för att stärka yrkesgruppens professionalitet. Att det syns vad personalen arbetar med är viktigt för så väl barnen på förskolan och vårdnadshavarna som hämtar.

Förskoleverksamheten ställer stora krav på funktionsdugliga kläder för att möjliggöra aktivt pedagogiskt arbete såväl inomhus som utomhus. Kläder får ofta utstå slitage och tvättas ofta vilket gör att de förbrukas osedvanligt snabbt. Idag tvingas många arbetstagare använda sina privata kläder och skor i sin yrkesutövning. Detta är en orimlig kostnad för den enskilde individen. Arbetskläder bör tillhandahållas av arbetsgivaren och omfattas av arbetsgivarens arbetsmiljöansvar.

Det finns behov av att förändra arbetsmiljölagen för att stänga det kryphål som en del arbetsgivare utnyttjar vad det gäller ansvaret att tillhandahålla arbetskläder till de som arbetar inom förskoleverksamheten och annan pedagogisk omsorg. Detta bör innefatta arbetskläder för inomhus- och utomhusbruk – för så väl ordinarie personal som vikarier. Vilken typ av arbetskläder som personalen ska bära bör formuleras inom arbetslaget i samråd med arbetsgivare för att uppfylla lokala behov och önskemål.

Arbetskläder för såväl män som kvinnor på arbetsmarknaden ska vara arbetsgivarens ansvar.

Arbetskläder inom förskoleverksamheten och annan pedagogisk verksamhet ska tillhandahållas av arbetsgivaren oavsett

driftsform.

Ann-Christin Ahlberg (S)

Caroline Helmersson Olsson (S)

Gunilla Svantorp (S)

Jennie Nilsson (S)

Paula Holmqvist (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-30 Granskad: 2021-09-30 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)