Arbetslöshetsförsäkringen

Motion 2006/07:A312 av Raimo Pärssinen m.fl. (s)

av Raimo Pärssinen m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om tillämpning av arbetslöshetsförsäkringen.

Motivering

Arbetslöshetsförsäkringen ska i huvudsak garantera försörjning till arbetslösa under den tid det inte går att få en anställning. Den innehåller regler för vilken tid som är överhoppningsbar, dvs. när försäkringen vilar för att andra ersättningar utgår till den försäkrade. Det kan handla om militärtjänstgöring, studier, intagna i kriminalvården, vård av barn eller adoptivbarn. Däremot gäller den inte för den person som tillfälligt går in och hjälper utsatta barn som socialtjänsten placerar och ställer upp som familjehemsförälder. Detta är en brist i regelsystemet och bör rättas till. Uppdraget som familjehemsförälder är stort och vällovligt och bör därför värderas därefter och inte motarbetas av reglerna i arbetslöshetsförsäkringen. Därför bör den tid då man tar emot familjehemsplacerade barn tolkas som överhoppningsbar tid i försäkringen.

Stockholm den 24 oktober 2006

Raimo Pärssinen (s)

Ulrica Messing (s)

Sinikka Bohlin (s)

Per Svedberg (s)

Åsa Lindestam (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07
Yrkanden (1)