Arbetsmarknad för personer med nedsatt arbetsförmåga

Motion 2017/18:2162 av Jasenko Omanovic m.fl. (S)

av Jasenko Omanovic m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en arbetsmarknad för personer med nedsatt arbetsförmåga och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Nästan 85 procent av befolkningen mellan 16 och 64 år är i arbetsför ålder. Bland gruppen personer med funktionsnedsättning tillhör 68 procent den kategorin. Många personer med en funktionsnedsättning upplever det svårt att komma ut på arbetsmarknaden.

Arbetsförmedlingen har ett uppdrag från regeringen att jobba för att få fler personer ut på arbetsmarknaden.

Visserligen finns det olika insatser att tillgå och ge stöd och hjälp åt både arbetsgivare och arbetstagare för att få ut personen i arbete men det upplevs ändå svårt, inte minst inom den offentliga sektorn.

Sveriges Kommuner och Landsting har initierat ett nätverk där 6 kommuner kommer att ingå för att utbyta erfarenheter och idéer för att åstadkomma riktiga jobb för målgruppen.

Det är viktigt att uppmärksamma insatser som redan görs och att kommunerna utbyter erfarenhet med varandra om arbete med denna målgrupp.

Trots alla dessa ansträngningar har antal personer med lönebidrag minskat något senaste året samtidigt som vi fortfarande har en stor grupp med funktionsnedsättning utanför arbetsmarknaden.

Statliga myndigheter bör ta ännu större ansvar, men det förutsätter att statliga myndigheter finns på flera ordet i landet.

Riksdagen bör försäkra sig att statliga myndigheter tar en mera aktiv roll för att erbjuda sysselsättning för personer med funktionsnedsättning, samt för att skapa fler möjligheter för karriärsutveckling. Det är lika viktigt att kommuner och landsting tar sitt ansvar. Goda förebilder är viktiga för alla med eller utan funktionshinder.

Jasenko Omanovic (S)

Kristina Nilsson (S)

Ingemar Nilsson (S)

Eva Sonidsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-04 Granskad: 2017-10-04 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)