Arbetsmiljöinspektörer

Motion 2016/17:2758 av Lars Eriksson (S)

av Lars Eriksson (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga insatser för att nå ILO:s rekommendationer om antalet arbetsmiljöinspektörer och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I statsbudgeten som regeringen lagt på riksdagens bord föreslås anslaget till Arbetsmiljöverket öka med 25 miljoner kronor. Det är verkligen en välkommen satsning som kommer göra stor nytta för att det ska bli fler arbetsmiljöinspektörer. Att skadas eller förolyckas på sin arbetsplats är helt oacceptabelt. Fler arbetsmiljöinspektörer är helt centralt för att våra arbetsplatser ska vara så säkra att alla som går till jobbet också kommer hem från detsamma. De minskade anslag som den tidigare regeringen drev igenom för Arbetsmiljöverket kommer ta tid att återställa. De ökade anslagen är bra! Regeringen kommer att nå sitt mål med minst 300 inspektörer. Däremot kommer det att krävas mer för att leva upp till FN-organet ILO:s rekommendation om 1 representant per 10 000 arbetstagare i ett land. Regeringens satsning bör ses som en bra början. Insatser för att nå ILO:s rekommendationer bör övervägas.

Lars Eriksson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-05 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)