Omfattande planerat tekniskt arbete

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs olika testsändningar från kammaren. Det kommer även att publiceras sändningar i webb-tv-arkivet. Delar av det som visas i webbplatsens kalender för måndag 23 maj är testinformation. Arbetet är ett led i att modernisera tekniken för webb-tv på riksdagen.se. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Arbetsträning och sommarledighet

Motion 2021/22:1283 av Anders Österberg (S)

av Anders Österberg (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga behovet av att göra en översyn för att se över möjligheten att införa ledighet också för dem som arbetstränar så att det finns en tydlighet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I Rinkeby och Järva finns det flera företag och organisationer som hjälper folk med arbetsträning. Det är otroligt viktigt och väldigt bra att det finns. Yalla Rinkeby är ett bra exempel. Det är en restaurang som arbetstränar framför allt kvinnor och får in dem i sociala sammanhang och i förlängningen på arbetsmarknaden. Det är otroligt viktigt att fler får vara med och bidra till vår välfärd genom att arbeta eller ha ett företag.

Men de personer som arbetstränar får inte rätt till semester med ersättning under sommaren, även om det finns undantag upp till 20 dagar, enligt åtminstone tidigare riktlinjer från Arbetsförmedlingen. Många av dem som arbetstränar har barn, och med en ledighet innebär det att de kan vara med barnen och göra meningsfulla aktiviteter. Enligt Barnkonventionen har barn under 16 år rätt till sina vårdnadshavare avseende ledighet och vila. Dessutom är det viktigt med närvarande föräldrar speciellt under sommaren då gängen är aktiva och rekryterar. Bättre att barnen får vara med föräldrarna än med gängen.

Anders Österberg (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-30 Granskad: 2021-09-30 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)